Contact

Voor meer informatie over de Vrouwenvereniging Badhoevedorp kunt u contact opnemen via onderstaande mogelijkheden:


Verenigingsactiviteiten: Het Dorpshuis Badhoevedorp


Kopij voor in het maandblad en voor op de website kunnen worden ingezonden bij Clara Bijlsma-Zwart voor de 5de van de maand:


Heeft u het maandblad niet ontvangen, neem contact op met Liesbeth van der Voort: