Voor nadere informatie over de Vrouwenvereniging Badhoevedorp kunt u contact opnemen via: info@vvbadhoevedorp.nl

of met de voorzitter Andy van Kollenburg

voorzitter@vvbadhoevedorp.nl  / Mob. 06-46 43  33 24

 

Kopij maandbericht  inleveren:
Kopij voor het maandblad én de website: graag voor de 5de van de maand bij Clara Bijlsma-Zwart, redactie@vvbadhoevedorp.nl

 

Verenigingsactiviteiten:
Het Dorpshuis Badhoevedorp
Snelliuslaan 35
1171  CZ  Badhoevedorp