Contributie

Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december en de contributie bedraagt € 55,00 per jaar.
Hiervoor ontvangt u negen keer per jaar het maandblad en kunt u gratis al onze lezingen bezoeken.

Graag ontvangen wij vóór 15 januari uw contributie onder vermelding van: “Contributie en uw lidnummer” 
op onze bankrekening: NL50 INGB 0001 7980 82 t.n.v. Vrouwenvereniging Badhoevedorp

Een eventuele bijdrage voor het Lief & Leed potje kunt u hierbij overmaken.


Lief & Leed potje

Als Vrouwenvereniging Badhoevedorp hebben wij de fijne gewoonte om u te verrassen of op te beuren met een kaart of een
bloementje op de momenten dat u dat nodig heeft vanwege ziekte of een andere gebeurtenis. Mocht u iemand kennen die
hiervoor in aanmerking komt, kunt u de gegevens doorgeven aan Miep Bakker-Dinkgreve via onderstaande contactgegevens:

Als u vragen heeft over de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester Nicole Mul-Bakker:

Indien u besluit uw lidmaatschap op te zeggen dan vragen wij u dat vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk kenbaar
te maken aan de penningmeester.