Historie

Op 17 december 1912 werd de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen opgericht door Anna Polak en Marie Heinen.
Het doel was om de positie van de vrouw te versterken als “zelfstandig ondernemer” omdat men het vooruitstrevende standpunt had dat het huishouden als vak gezien moest worden en om die reden dus ook deskundig uitgevoerd moest worden!
De vereniging werd nooit erg serieus genomen maar bereikte wel belangrijke doelen. De NVVH stond mede aan de wieg van het actief vrouwenkiesrecht en de handelingsbevoegdheid van gehuwde vrouwen.
Al voor de tweede wereldoorlog groeide de vereniging uit tot een consumentenbelangen organisatie.
Het door fabrikanten felbegeerde keurmerk “goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen” is nog niet eens zo lang geleden afgeschaft. Het is opgegaan in het huidige keurmerk.

De afdeling Badhoevedorp bestond vele jaren onder de hoede van de landelijk vereniging. Totdat Helmi Levelt voorzitter werd van onze afdeling.
De NVVH kende een centraal hoofdbestuur en landelijke afdelingen met ieder ook weer een eigen bestuur. De betrokkenheid van het centrale bestuur met de afdelingen was niet groot. Het bestond uit driemaal per jaar een brief naar de afdelingen en eenmaal per jaar een grote bijeenkomst van de afdelingsbesturen met het centraal bestuur. Er moest wel een flinke contributie afgedragen worden aan het centraal bestuur.
Omdat er weinig nut werd ervaren van deze constructie bedacht Helmi dat de afdeling Badhoevedorp met haar vele leden dit ook wel zelfstandig kon. Dat gaf veel commotie en tegenwerking van het hoofdbestuur die een grote afdeling zag verdwijnen. Er kwam simpelweg geen toestemming voor!
Maar er kwam een niet eenvoudige, maar goed doordachte oplossing. Alle leden hebben gelijktijdig opgezegd waarna er geen afdeling Badhoevedorp meer bestond. Vervolgens zijn bij een notarieel nieuw opgerichte vereniging de dames weer allemaal lid geworden. De VVB was geboren!
Sinds 2004 is de vereniging dus zelfstandig en is nog verder uitgegroeid. Inmiddels heeft de vereniging een eigen logo, groeit ledenaantal nog steeds, net zoals de vele activiteiten.