Clubinfo

Bestuur

Andy van Kollenburg, Voorzitter
Karin Kok, Secretaris
Nicole Mul-Bakker, Penningmeester & Ledenadministratie
Liesbeth van der Voort, Bestuurslid

Advertentiewerving

Tine Grondsma

Autoservice

Wil Brockhoff

Eetclub

Coos Jongeneelen

Feestcommissie 

Anneke de Jongh
Thea Schellingerhout

Fietsclub

Clara Bijlsma-Zwart

Gastvrouwen

Ank de Vries
Marianne Koenen
Ria Rijssenbrij
Thea Warmerdam
Wil Brockhoff

Golfclub

Louise Spaargaren

Halve-dagexcursie

Andy van Kollenburg
Liesbeth van der Voort

Happy Hour

Liesbeth van der Voort

Inloopochtend

Petra van Kooperen

Kascommissie

Ank de Vries
Rechelll Brugmans
Coos Jongeneelen (reserve)

Lezingen

Hanneke van den Boomen (coördinator)

Lief & Leed

Miep Bakker-Dinkgreve

Maandbericht

Clara Bijlsma-Zwart (redactie)
Winni Rouppe van der Voort (redigeren)

Museum groepen

Karin Kok (coördinator)
Ada Verkaik
Miep Bakker-Dinkgreve

Tekenen & Schilderen

Andy van Kollenburg

Wandelclub

Ine Stoop
Trix Meijer

Website

Liesbeth van der Voort

Wie gaat er mee?

Clara Bijlsma-Zwart
Greet Hogenes