Clubinfo

Bestuur

Andy van Kollenburg, Voorzitter
Karin Kok, Secretaris
Nicole Mul-Bakker, Penningmeester & Ledenadministratie
Liesbeth van der Voort, Bestuurslid

Advertentiewerving

Tine Grondsma

Autoservice

Wil Brockhoff
Anneke Schonhage

Eetclub

Coos Jongeneelen

Feestcommissie 

Anneke de Jongh

Fietsclub

Clara Bijlsma-Zwart

Gastvrouwen

Ank de Vries
Barry Schaefers
Henny van de Boogaard
Jose van Seumeren
Marianne Koenen
Martijne Neuhaus
Paula Stricker
Thea Warmerdam (reserve)
Wil Brockhoff (reserve)
Andy van Kollenburg (reserve)
Clara Bijlsma (reserve)

Golfclub

Louise Spaargaren

Halve-dagexcursie

Andy van Kollenburg
Liesbeth van der Voort

Happy Hour

Andy van Kollenburg
Liesbeth van der Voort

Inloopochtend

Vacant

Kascommissie

Ank de Vries
Rechelll Brugmans
Coos Jongeneelen (reserve)

Lezingen

Hanneke van den Boomen (coördinator)

Lief & Leed

Miep Bakker-Dinkgreve

Maandbericht

Clara Bijlsma-Zwart (redactie)
Karin Kok (redigeren)
Liesbeth van der Voort (verzending)

Museum groepen

Karin Kok (coördinator)
Ada Verkaik
Miep Bakker-Dinkgreve
Ineke Nijholt

Wandelclub

Ine Stoop
Trix Meijer

Website

Karin Kok
Liesbeth van der Voort

Wie gaat er mee?

Clara Bijlsma-Zwart
Greet Hogenes