Gedicht van Kerstin Edelmann

Oerverlangen

Geest

Verzonken

In de zeeën

Oceanische oneindigheid

Zee in alle kleuren

 

Mezelf stromen laten

Als de meerminnen

Dicht bij de bron

Dromend Gewichtloos

Deinen

 

In geheimzinnige diepte Ervaren

Dat alles stroomt

Eeuwigdurend pulseren

Van de golven

Eb en vloed

 

De dorst lessen

Op de bodem

En herboren

Bovenkomen

 

Gelijk de uit zeeschuim geboren

Venus

 

Ingestuurd door Ank de Vries