Bestuur


Van de Voorzitter

Het is inmiddels alweer enkele weken geleden dat u voor het laatst een bericht heeft ontvangen van ons in de vorm van een brief. Ik hoop van harte dat u allemaal nog in goede gezondheid verkeert!

En ik ben heel blij dat we nu weer “contact” met elkaar kunnen hebben door middel van het ons zo vertrouwde maandblad. De inhoud is wat aangepast omdat we helaas geen activiteitenagenda hebben maar dankzij de enthousiaste inbreng van velen van u hebben we een goed gevuld maandblad nieuwe stijl! Dat willen we gráág zo houden tot alles weer écht normaal is, dus blijf ons alstublieft verblijden met uw verhalen, recepten, foto’s, ideeën!

De laatste brief waarin we hebben moeten aankondigen dat we alle activiteiten tot eind van dit jaar stopzetten, kwam een paar weken voordat de maatregelen verder werden versoepeld. Dat leidde er bij ons toe om nog eens te heroverwegen of er alsnog mogelijkheden zijn. We willen zo graag natuurlijk! Maar na een grondige afweging zijn we toch van mening dat de voorzichtigheid de boventoon moet voeren en het aanbieden van groepsactiviteiten in welke vorm dan ook past daar niet echt in. En met de realiteit van dit moment ben ik blij dat we deze keuze hebben gemaakt.

Wat wél mogelijk is en wat we ook zien gebeuren is onderlinge afspraken in kleine groepjes en ook (geheel vrijblijvend) de deelname aan de Happy Hour op vrijdagmiddag, waar we op initiatief van een paar actieve leden zelfs een barbecue aan vast hebben kunnen knopen! Allemaal in de buitenlucht dus minder risicovol. Wat ontzettend leuk is dit, en goed dat men zelf de keuze kan maken zich daar wel of niet bij aan te sluiten. Dat is met georganiseerde bijeenkomsten heel wat lastiger helaas (reserveren sprekers, gidsen, enz). Bij goed weer hopen we zeker nog wat van deze spontane acties te kunnen organiseren, de ideeën gonzen al rond!

Tot slot wil ik u allen nogmaals laten weten dat als u hulp nodig heeft of behoefte heeft aan gezelschap en dat niet zo makkelijk  zelf kan regelen zelf, wij heel graag met u meekijken en meedenken of er iets te organiseren valt. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om contacten te leggen en als vereniging zijn we er ook om elkaar te ondersteunen. Dus aarzelt u niet en neem contact op!

Ik hoop van harte dat dit maandblad weer een beetje het gevoel van verbondenheid brengt en ik wens u veel leesplezier met de première van ons “tijdschrift/maandblad”.

Met een warme groet,

Andy

Badhoevedorp, 12 juni 2020

Beste leden, lieve dames,

In de hoop dat alles nog steeds goed gaat met u allen informeren we u, met tegenzin, over de conclusie die we in de bestuursvergadering deze week hebben moeten trekken.De corona maatregelen dwongen ons al eerder dit jaar om te besluiten de activiteiten die nog voor de eerste helft van 2020 stonden gepland af te zeggen.Maar optimistisch als we waren, zijn de voorbereidingen van de activiteiten voor het najaar 2020 gewoon doorgegaan. Maar kunnen we verwachten dat de geplande activiteiten in het najaar daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd?Wij denken dat dat niet het geval zal zijn. Daarvoor zijn twee overwegingen:De eerste is dat bij alle onduidelijkheid één cruciaal ding wel helder is, namelijk het blijvend bestaan van de regel dat we in de publieke ruimte anderhalve meter afstand van elkaar moeten bewaren: het nieuwe normaal!

Voor de uitvoering van de activiteiten van onze vereniging is die eis van anderhalve meter afstand een doorslaggevende belemmering. Wij kunnen daaraan zoals het nu is, niet of nauwelijks voldoen, niet bij de lezingen, niet bij de excursies, noch bij overige activiteiten.Een tweede belangrijke overweging is dat onze doelgroep tot de kwetsbaren behoort wat ons tot extra voorzichtigheid verplicht. Daarbij komt dat we van velen van u horen dat u zich, en begrijpelijk, ook nog niet graag aanmeldt voor groepsactiviteitenDe conclusie moet daarom zijn dat er in het najaar géén activiteiten van de vereniging zullen kunnen zijn en dat wij, zij het met pijn in het hart, u moeten laten weten dat alle voorgenomen activiteiten voor de rest van dit jaar dus worden afgelast.U heeft dan ook helaas niet veel waar voor uw geld gekregen dit jaar en daarom overleggen we nog over hoe we dit voor volgend jaar enigszins kunnen compenseren.

Januari 2021

We gaan nu aan de slag om alle activiteiten door te schuiven naar 2021.

Of dat gaat lukken is ook nog afwachten, omdat het niet zeker is dat de eis van anderhalve meter afstand dan niet meer zal gelden. Maar we zijn geen zwartkijkers dus plannen we in ieder geval alsof we kunnen starten in januari 2021. En dat hopen we natuurlijk van ganser harte!

Het Maandblad

We willen wel heel graag ons maandblad vanaf augustus weer uitbrengen zodat we op die manier nog enigszins de verbinding met elkaar houden. Daar hebben we uw hulp bij nodig!!Het lijkt ons leuk om het maandblad op een geheel andere wijze in te vullen omdat we nu geen programma aan bieden. We denken dus aan een soort tijdschrift invulling met als journalisten uzelf!Wat kunt u ons allemaal sturen? We geven een aantal ideeën:

  • Een verhaal, bijvoorbeeld over uw jeugd, schooltijd, bijzondere gebeurtenis, stad waar u bent opgegroeid, misschien wel uw ervaring/beleving van deze corona tijd, kortom alles waarvan u denkt dat het leuk of interessant is om te delen.
  • Een puzzel
  • Recepten
  • Tips ( wat te doen, wat te maken enz)
  • Boekentips en /of verslagen van boeken die u gelezen heeft
  • Kleurplaten
  • Prietpraat van uw kleinkinderen
  • Tuinweetjes

 

Al uw inbreng is welkom en kunt u sturen naar de redactie liefst vóór 5 augustus:          Clara Bijlsma clarazwart@gmail.com

Wat kan wel?

Natuurlijk kan eenieder op eigen initiatief contact zoeken met elkaar, en dat gebeurt gelukkig al door velen van u! Ook zien we elkaar in kleine groepjes bij de Happy Hour op vrijdagmiddag.

Maar activiteiten met een klein groepje van 2 of 4 mensen kunnen natuurlijk ook gezamenlijk ondernomen worden. We geven daarom een paar links naar websites van bijvoorbeeld onze gidsen van de museumgroepen en halve dagexcursies en van mensen die bij ons lezingen geven. Ze begeleiden stadswandelingen voor kleine groepen of u kunt online een cursus of lezing volgen of bijvoorbeeld een rondleiding in een museum (virtueel). Als u dit nog niet eerder heeft gedaan kunnen we u dit zeker aanraden!

Een paar suggesties:

Hulp?

Het is lastiger om elkaar de helpende hand toe te steken als je elkaar zo weinig of niet ziet. Maar ik denk dat we elkaar zeker kunnen en willen ondersteunen of helpen waar nodig als we dit weten van elkaar. Aarzel daarom niet om ons in te schakelen als we iets kunnen betekenen voor u. Samen zijn we sterk!

Tot slot wil ik nog heel graag zeggen dat we hopen dat u de moed niet verliest. Onze vereniging is even lamgelegd maar we zijn een sterke club met een goed verenigingsgevoel en we laten ons niet uit het veld slaan. Wij in ieder geval niet en we kijken dus met vertrouwen uit naar het tijdstip dat we verder kunnen met al onze fijne en leuke programma’s.

Tot die tijd wensen we u allemaal heel veel sterkte, een mooie zomer en vooral gezondheid toe!

Héél hartelijke groeten

Het bestuur: Andy, Hanneke en Liesbeth.                                                                                      De redactie: Clara


Voorzitter: Andy van Kollenburg, kollandy@ziggo.nl
Secretaris: Hanneke van den Boomen ,hannekevandenboomen@hotmail.com  020- 4972708
Penningmeester: Liesbeth van der Voort, liesbethvdvoort@gmail.com 06-13239003
Ledenadministratie:liesbethvdvoort@gmail.com                                                          Vele vrijwilligers worden reeds bij de verschillende activiteiten genoemd. Enkele dames willen wij toch apart vermelden:

Redactie: en Website Beheer Clara Bijlsma,  06-20581322.  clarazwart@gmail.com

Advertentiewerving:  Tine Grondsma (tine.grondsma@live.nl , 020 – 822 0253

Gastvrouwen Dorpshuis Badhoevedorp Ria Rijsenbrij, Elly Snijders, Marianne Koenen,  Wil Brockhoff en Bep van de Water

Lief en leed:  Miep Bakker-dinkgreve. 020-8896434

Vrouwen van Badhoevedorp is trots gebouwd met WordPress Deze website is mogelijk gemaakt door Mark Dalderup