Te laat opzeggen contributie

We zijn dit jaar geconfronteerd met een aantal opzeggingen die vér na datum binnen zijn gekomen.

De opzegdatum voor de vereniging is vóór 1 december. We willen iedereen nadrukkelijk vragen om bijtijds uw opzegging te doen. Liever natuurlijk helemaal niet, maar anders toch echt graag op tijd.

We maken plannen voor onze uitgaven altijd op basis van de contributie dus is het fijn als we op tijd weten waar we aan toe zijn.

Hartelijke dank hiervoor.

 

Zeer dringend verzoek van de penningmeester

Tot mijn spijt moet ik melden dat een groot aantal dames de contributie voor 2022 nog altijd niet heeft voldaan. Om deze dames hierop persoonlijk te attenderen, kost mij heel veel tijd. Wij maken een begroting op grond van de contributies en baseren onze betaling hierop, dit geldt ook voor de activiteiten. Een aantal dames betaalt voor een activiteit erg laat of zelfs pas nadat een activiteit heeft plaatsgevonden, maar de vereniging heeft de betaling aan bijvoorbeeld een museum of gids wel al gedaan. Het op tijd betalen van de contributie en voor activiteiten bespaart ons als bestuur enorm veel tijd.

Ik hoop dat u begrip heeft voor mijn dringende verzoek.

 

Vriendelijk vraag ik u per omgaande de contributie ad € 50,00 of de betaling voor de activiteiten, met uitzondering van “Wie gaat er mee”, te voldoen op onze rekening NL50INGB 0001 7980 82 t.n.v. Vrouwenvereniging Badhoevedorp, graag onder vermelding van “Contributie of de activiteit en uw lidnummer”. Uw eventuele bijdrage voor het “Lief en Leed potje ” kunt u erbij overmaken. Het lidnummer vindt u in de linkerbovenhoek van het adreslabel op uw maandblad en bestaat uit 3 cijfers (het kan zijn dat dit met een 0 begint).

Mocht u een vraag hebben over de contributie of betalingen, dan kunt u contact met mij opnemen per mail penningmeester@vvbadhoevedorp.nl

Nicole Mul-Bakker

 

Tags:

Comments are closed