De contributie voor 2022 is € 50,00

U kreeg voorheen in oktober het verzoek om uw contributie te gaan betalen, maar omdat ons verenigingsjaar gelijk loopt aan een kalenderjaar en we een nieuw boekhoudpakket hebben wil ik vragen om uw contributie tussen 1 en 22 januari 2022 over te maken. Uw eventuele bijdrage voor het “Lief en Leed potje” kunt u erbij overmaken. Alvast hartelijk dank daarvoor!

Graag ontvangen wij uw betaling op onze                                                       ING-rekening NL50INGB 0001 7980 82 t.n.v. Vrouwenvereniging Badhoevedorp onder vermelding van “Contributie en uw lidnummer”.

Het lidnummer vindt u in de linkerbovenhoek van het adreslabel op uw maandblad en bestaat uit 3 cijfers (het kan zijn dat dit met een 0 begint).

Voor de leden die de betaling automatisch hebben ingesteld, wil ik vragen om het moment van betalen te veranderen in 1 januari en de omschrijving aan te passen naar “Contributie en uw lidnummer”.

Als u vragen heeft over de contributie en/of betaling hiervan, dan kunt u altijd met mij contact opnemen per mail penningmeester@vvbadhoevedorp.nl.

 

Nicole Mul-Bakker

 

Tags:

Comments are closed