“Uit het plakboek van Bep”

Na het overlijden van Bep van de Water op 18 april j.l. (een memoriam aan haar staat in het maandblad van juni) vernamen wij van haar man Wim, dat Bep plakboeken heeft bijgehouden met voornamelijk foto’s van de uitjes en activiteiten van onze Vrouwenvereniging. Deze plakboeken verraste ons als bestuur. Via Elly snijders hebben wij de boeken ontvangen en het is erg leuk om door haar plakboeken te bladeren. Vele van u zullen vast wel iets herkennen. Omdat er veel leuke foto’s en teksten in staan en wij deze u niet willen onthouden hebben wij het plan opgevat om een nieuw item in het maandblad te maken genaamd “Uit het plakboek van Bep”. Met enige regelmaat zal ik een leuke foto en/of tekst uitzoeken en in het maandblad plaatsen, zodat deze leuke historie niet verloren gaat. Bij gelegenheid, zullen de plakboeken ter inzage liggen, zodat u zelf kunt zien hoeveel tijd Bep in deze leuke naslagwerken heeft gestoken. Ik wens u veel plezier en misschien herkenning aan de artikelen uit de plakboeken van Bep.

Nicole Mul-Bakke

“Uit het plakboek van Bep”

We beginnen dit item met een bladzijde uit het plakboek met foto’s van de Vakantiedag op 5 juli 2011 naar Rozendorp Lottum op 5 juli 2011, waarop op Bep zelf tussen de rozen staat. In de romantische rozentuin met een beeldentuin aan de Maas is er koffie gedronken met rozengebak.

In de rozentuin werd een rondleiding gegeven en werd er geluncht.

 

Tags:

Comments are closed