NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING APRIL 2017 Aanwezig: 6 bestuursleden, 2 gastvrouwen en 73 leden. Afwezig met bericht: A. van Nes, A. Cieraad, M. Berends 1. De vergadering wordt door Clara geopend. De agenda wordt vastgesteld en iedereen wordt welkom geheten. Er zijn in de eerste 3 maanden van het jaar 19 nieuwe leden bijgekomen. Dat biedt perspectief voor de toekomst en het voortbestaan van onze vereniging. 2. Ingekomen stukken, In het jaarverslag van de secretaris over het afgelopen jaar is verzuimd te vermelden dat de Stedelijk Museumclub gecoördineerd wordt door Ria Bekker, waarvoor excuses. Ria regelt sinds jaar en dag de Stedelijk Museumclub waarvoor onze dank. Verder is de schilderclub, geleid door Ineke Harmsen, niet vermeld. Deze is in 2016 van start gegaan. Aanmeldingen voor het nieuwe seizoen in september 2017 graag bij onze voorzitter Clara Bijlsma. Wilma IJzerman kan, door haar drukke werkzaamheden in de VUmc, niet langer de leesclub leiden. Wij zoeken nu iemand die deze taak van haar overneemt. Wie hier zin in heeft, kan zich aanmelden bij onze voorzitter Clara Bijlsma. Wilma stopt ook als redakteur van het maandblad. De opvolging hiervoor proberen we vooralsnog onderling te regelen. Wij danken Wilma voor haar inspanningen. Er is niet genoeg animo om onder de vlag van de VVB te bridgen. 7 Het bridgen stopt bij onze Vereniging van Vrouwen van Badhoevedorp. 3. De notulen van de algemene ledenvergadering van 2015 worden goedgekeurd. 4. Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. 5. Financieel verslag van 2016 en de begroting van 2017 van de penningmeester worden goedgekeurd. Aan het bestuur wordt decharge verleend. 6. De kascommissie zal in 2017 blijven bestaan uit: Gre Hendriks, Dora van Ramesdonk en als reserve lid Jopie Bruck of Ineke Reitsma. Volgend jaar zal worden gerouleerd. 7. Als goed doel wordt wederom voor onze eigen vereniging gekozen. In 2019 bestaan wij 15 jaar en we sparen voor een mooi feest. Dus dames doneer de komende 2 jaar in de grote bus die bij elke bijeenkomst naast onze penningmeester Carla staat. 8. Er zijn 15 trouwe leden gehuldigd. Zij kregen een roos aangeboden. 9. Onze vrijwilliger Aaltje de Pont is gestopt met de wandelclub en Wil Holshuysen stopt als gastvrouw. Beiden heel hartelijk bedankt voor de inzet aan onze vereniging. De twee dames kregen een cadeau aangeboden. De dames Winni Rouppe v.d. Voort en Eefje Keessen van de bridgeclub en Wilma IJzerman van de redaktie zullen 30 mei bedankt worden voor hun inzet.10. Rondvraag. De dames Elly Snijders en Bep van de Water hebben de afgelopen jaren het kerstfeest op een geweldige manier georganiseerd en met hulp van anderen vorm gegeven. Vorig jaar hebben zij aangegeven hier mee te willen stoppen. Spontaan zijn er twee dames die zich aanmelden het kerstfeest te gaan organiseren. Dora van Ramesdonk en Nel Hofsteenge zullen de taken van de dames Elly en Bep geleidelijk aan over gaan nemen. Connie vraagt uitleg over de zaalhuur van de bridge. Een verhoging van 40 % meer moet worden betaald. De prijzen voor 2017 zijn vastgesteld, maar dat verhoging van de huur volgend jaar zal komen. De VVB valt in een soort subsidieregeling en krijgen die subsidie als korting voor de zaalhuur. Bij een lazing waar de spreker betaald krijgt, wordt er meer huur berekend. We betalen meer huur voor de ruimten het dorpshuis dan in de vorige gebouwtjes. Fransje bedankt het hele bestuur en alle vrijwilligers voor de inzet, zij geniet al jaren van haar lidmaatschap van de VVB. Ellie Terstall sluit zich daar van harte bij aan en mevrouw Lies Koning uit Zwanenburg stelt dat ze erg blij is dat ze zich vorig jaar, bij ons heeft mogen aansluiten. Greetje vindt het erg jammer dat de reis naar Madeira niet doorgaat. Helaas was er niet genoeg animo voor. Clara wil in het komende jaar een enquête houden waar, hoe lang en voor welk budget de dames van de VVB op reis willen. Clara hoopt dat de reis naar 8 Valencia wel door kan gaan. Er moeten zich minstens nog 7 dames aanmelden. Clara heeft een treurige mededeling voor ons. Clara heeft er 5 jaar als voorzitter op zitten en stopt in 2018 met het voorzitterschap. Maar tevens geeft ze aan dat ze het toch moeilijk vindt om de vereniging de rug toe te keren. Clara en Tonia hebben besloten de rollen om te draaien. Tonia wordt voorzitter en Clara vicevoorzitter. Een uitstekend idee want wij willen Clara ook niet missen! Clara dankt iedereen voor het aanwezig zijn en sluit de vergadering. Na een pauze met een drankje spelen we nog een potje bingo en gaan tevreden huiswaarts.

Categories:

Tags:

Comments are closed