“Het Rijksmuseum hééft het” Kunstgeschiedenis door Aukje Bos – Geertsema
Maar Aukje hééft het ook!!!!
Uit haar schier onuitputtelijke archief toverde ze ook dit jaar weer een zeer gevarieerd lesprogramma met werken uit het Rijksmuseum. Niet de meest bekende werken, maar wel gerelateerd aan werk of schilders uit onze buurt. Als ieder jaar zijn we naast de kunstwerken en de verhalen eromheen ook weer verwend met allerlei anekdotes die onze kennis van de vaderlandse geschiedenis een extra impuls geven. Ook krijgen we praktische verwijzingen tussendoor naar wat nu in musea te zien is. Altijd verzorgt Aukje een inleiding op papier voor de deelneemsters als geheugensteuntje. Want we onthouden niet alles in detail, we krijgen wel de brede lijnen mee. Aukje blijkt ons steeds weer zodanig te verrassen dat het licht gevoelsmatig steeds weer te vroeg aangaat. Ook nu aan het begin van 2014 heeft ze ons wel weer 5 middagen laten genieten, heerlijk leerzame, mooie, kunstzinnige middagen op een unieke manier gepresenteerd.

De onderwerpen:
1. De timpaan van de Abdijkerk van Egmond
2. Jan Vermeyen uit Beverwijk (1500) met de “bruiloft van Kana”
3. Het leven van de Haagse Adriaen de Vries (1556)
4. Caesar van Everdingen uit Alkmaar (1617) en zijn jonge vrouw met een kolentestje op de “spannende” plaats onder haar rok.
5. Huize Berkenrode ná de brand van 1749
Na afloop een fraai boeket, dankwoordje en kaartje en natuurlijk de wens dat ze ook volgend jaar weer naar Badhoevedorp wil komen. Dat ze zelf ook geniet van de middagen bij de VVB bleek uit haar reactie:
“Het is bepaald geen straf voor mij hier te zijn!

Els Oomen

Categories:

Tags:

Comments are closed